Településvezetés és szuburbanizáció

  • Júlia Gergely Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola
Kulcsszavak: agglomeráció, szuburbanizáció, településvezetés

Absztrakt

A budapesti agglomerációban az utóbbi bő két évtizedben jelentős társadalmi és gazdasági változások zajlottak. A változások egyik legfőbb oka a szuburbanizáció, azaz a Budapestről érkező lakosság és vállalkozók letelepedése, ami azonban nem egységesen érintette az egyes településeket. Jelen cikk egy hosszabb kutatás eredményeit mutatja be, amely az eltérő településfejlődés számos lehetséges oka közül az önkormányzatok szerepére, a településvezetők cselekvési lehetőségeire fókuszált. A kutatás négy kiválasztott agglomerációs település esettanulmány-szerű feldolgozásával igyekezett bepillantást nyújtani az önkormányzatok világába, a döntéshozók mozgásterébe, stratégiáiba. A vizsgálat eredménye szerint a települések döntéshozóinak fontos szerepük volt a szuburbanizációs folyamatok helyi alakulásában, hatásában.

Szerzői adatok

Júlia Gergely, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola
doktorjelölt
Megjelent
2014-11-28
Hogyan idézzem?
Gergely, J. (2014) Településvezetés és szuburbanizáció, Tér és Társadalom, 28(4), o. 138-156. doi: 10.17649/TET.28.4.2627.
Rovat
Ténykép