Széthúzó falvak, egységes városok?

  • Júlia Gergely Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola, Budapest
Kulcsszavak: városfejlődés, agglomeráció, szuburbanizáció, szegregáció

Absztrakt

Az utóbbi években, évtizedekben egyre jelentősebb társadalmi átrendeződések figyelhetők meg Budapest agglomerációs övezetében. A társadalomszerkezet változásának elsődleges oka a szuburbanizáció jelensége, egyik fontos következménye pedig a települések közötti térbeli-társadalmi szegregáció erősödése. Eltérő azonban az elkülönülés mértéke és alakulása a falvak és a városok településcsoportjainak esetében, míg a falvak között erőteljesebb, addig a városok között enyhébb a széthúzás foka.

Szerzői adatok

Júlia Gergely, Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola, Budapest

PhD hallgató

Megjelent
2009-09-01
Hogyan idézzem?
Gergely, J. (2009) „Széthúzó falvak, egységes városok”?, Tér és Társadalom, 23(3), o. 111-125. doi: 10.17649/TET.23.3.1260.
Rovat
Gyors ténykép