A Robert Bosch csoport miskolci letelepedése és beágyazódásának folyamata

Kulcsszavak: fenntartható helyi gazdaságfejlesztés, nagyvállalat, beágyazódás, fejlődési út

Absztrakt

A tanulmány egy multinacionális nagyvállalat (a Bosch) letelepedését és a helyi gazdaságba, társadalomba történő beágyazódási folyamatát mutatja be egy keletközép- európai közepes méretű városban, Miskolcon, 2001-től napjainkig. A szerző az endogén növekedési elméletet igazolja primer kutatás során feltárt tényanyaggal, majd ez alapján levont következtetésekkel. Az elsődleges cél annak bemutatása, hogy a hosszú távú versenyképesség feltételeinek megteremtésével a fenntartható gazdasági fejlődés és a magasabb helyi hozzáadott érték megteremtése hogyan válik lehetségessé. Ennek érdekében a tanulmány azonosítja a helyi beágyazódás mérföldköveit, „kötelező” és „szabadon választott” tevékenységeken keresztül a nemzetközi nagyvállalat szerepét és lehetőségeit a település fejlődési útjának meghatározásában és a helyi gazdaságfejlesztés sikerességében. Mindez hozzájárul a multinacionális nagyvállalatok letelepedésének, beágyazódásának, működési mechanizmusainak megértéséhez, amely hazánk duális gazdaságszerkezetének oldása, valamint a kis- és közepes méretű vállalkozások fejlesztése szempontjából alapvető fontosságú. A tanulmányban bemutatott, a helyi szereplők részvételével, együttműködésével megvalósított tevékenységek jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Miskolc a szerkezeti válságból kiemelkedve hazánk egyik vonzó befektetési célpontjává, vállalkozásorientált fejlesztési gyakorlatot megvalósító városává váljon.

Szerzői adatok

Viktória Józsa, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola, Gödöllő

PhD-hallgató

Megjelent
2014-06-01
Hogyan idézzem?
Józsa, V. (2014) A Robert Bosch csoport miskolci letelepedése és beágyazódásának folyamata, Tér és Társadalom, 28(2), o. 199-213. doi: 10.17649/TET.28.2.2616.