A keleti (mizrahi) zsidók letelepítése Izraelben. Egy társadalmi leszakadás eredete

  • Zoltán Grünhut MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Pécs https://orcid.org/0000-0001-6399-4274
Kulcsszavak: Izrael, társadalmi törésvonalak, területi különbségek, településfejlesztés, gazdaságfejlesztés

Absztrakt

A tanulmány célja kettős: egyfelől bemutatni az 1948 tavaszán függetlenséget nyert Izraeli Állam területére érkező zsidó menekülttömeg, köztük holokauszttúlélők és a muszlim országokat elhagyni kényszerülő tízezrek befogadásának, szociális, élelmezési és közegészségügyi ellátásának, oktatásának, valamint foglalkoztatásának nehézségeit, másfelől kidomborítani azokat a társadalmi és területi különbségeket, melyek a szervezett letelepítési programok, a tudatos társadalmi és gazdasági integrációs törekvések ellenére sem mérséklődtek, sőt stabilizálódtak.

A dolgozat első része számszerűsíti azt a hatalmas bevándorlási hullámot, amelynek eredményeként Izrael népessége alig több mint három esztendő alatt tulajdonképpen megduplázódott, majd ezt követően bemutatja a menekültek befogadásával járó kihívásokat, érzékeltetve azon társadalmi törésvonalakat, amelyek a korábban, cionista elhivatottságból érkezettek, illetve az újonnan, hontalanná vált nincstelenként betelepedők között kialakultak. Noha az állami intézményrendszer még csak formálódóban volt, a fenti nehézségek kezelése egyértelműen központi tervezést és végrehajtást követelt, amely kezdetben gyakorta kaotikusságot mutatott; az ötvenes évek derekára azonban alapos szervezettség vált jellemzővé, átfogó szociális, területi-települési és gazdasági programalkotással.

A tanulmány második fele ezen állami beavatkozássorozat következményeit tárja fel, hangsúlyozva a társadalmi és területi különbségek fennmaradásának eredendő okait, többek között a térbeli és szociális perifériára kerülés hatásait, az egyoldalú ipartelepítés problémáit, a delokalizáció kihívásait, továbbá a központosított településfejlesztés és politikai döntéshozatal hátrányait.

Szerzői adatok

Zoltán Grünhut, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Pécs

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2013-11-19
Hogyan idézzem?
Grünhut, Z. (2013) „A keleti (mizrahi) zsidók letelepítése Izraelben. Egy társadalmi leszakadás eredet”e, Tér és Társadalom, 27(4), o. 154-170. doi: 10.17649/TET.27.4.2532.
Rovat
Kitekintés