A területi kutatásoktól a regionális tudományig. Kelet- és közép-európai tudománytörténeti vázlat

  • Gyula Horváth MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Pécs; Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar;
Kulcsszavak: regionális tudomány, területi fejlődés, területi átalakulás – történelmi folyamatok, regionális tudomány – intézményrendszer, Kelet- és Közép-Európa

Absztrakt

E tanulmány a volt szocialista blokk országainak regionális kutatási kapacitásait értékeli. Képet ad a területi kutatások történeti előzményeiről, a megoldandó regionális feladatok jellemzőiről, a regionális tudomány intézményesítésének sajátosságairól, a publikációs fórumokról. Végezetül összegzi a regionális tudomány különböző ismérveinek jelenlétét az egyes országokban. A rendszerváltozást követően a piacgazdaság kiépülése mély regionális átalakulást indított el. A változások irányíthatósága miatt természetes igényként fogalmazódott meg a területi kutatások tematikai és szervezeti fejlesztése. Az európai uniós csatlakozás előkészítése újabb impulzusokat adott a kutatásoknak. A 21. század elején valamennyi országban bővültek a regionális kutatás nemzeti műhelyei. A kutatások volumenét, intézményi berendezkedését és területi elhelyezkedését tekintve különbségek figyelhetők meg. Azt állapíthatjuk meg, hogy két uniós tagországban – Lengyelországban és Magyarországon –, valamint Oroszországban kellő mennyiségben fellelhetők mindazok az elemek, amelyek a regionális tudományt önálló tudományágazatként jelenítik meg. A többi országban a diszciplináris ismérvek egy része hiányzik vagy gyenge fejlettséget mutat.

Szerzői adatok

Gyula Horváth, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Pécs; Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar;

tudományos tanácsadó

Megjelent
2013-11-19
Hogyan idézzem?
Horváth, G. (2013) „A területi kutatásoktól a regionális tudományig. Kelet- és közép-európai tudománytörténeti vázla”t, Tér és Társadalom, 27(4), o. 30-51. doi: 10.17649/TET.27.4.2531.
Rovat
Tanulmányok