Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában

Kulcsszavak: autóipar, Kelet-Közép-Európa, nemzetközi munkamegosztás

Absztrakt

Kelet-Közép-Európa az autóipar egyik kitüntetett beruházási terepének számít. A tanulmány a térségnek az iparágban játszott szerepét vizsgálja, külkereskedelmi adatok tükrében. Az autóipar térszerkezetében és nemzetközi munkamegosztásában mutatkozó változásoknak a szakirodalomra épített rövid összegzése után elemzi a régió iparági kereskedelembe kapcsolódásának mikéntjét, gépjárműgyártásának területi kapcsolatrendszerét és kivitelének termékszerkezetét. A vizsgálat az ezredforduló utáni évtizedre fókuszál, középpontjában az autóipar beruházásai által leginkább érintett visegrádi országok, továbbá Románia és Szlovénia állnak.

Szerzői adatok

Ernő Molnár, Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

adjunktus

Megjelent
2012-02-28
Hogyan idézzem?
Molnár, E. (2012) Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában, Tér és Társadalom, 26(1), o. 123-138. doi: 10.17649/TET.26.1.2044.
Rovat
Ténykép