Feltalálói kapcsolatok szerepe a high-tech szektorban. Sokféleség és specializáció a hálózatok tükrében

  • Tamás Sebestyén Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági- és Regionális Tudományok Intézete
  • Andrea Parag Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági- és Regionális Tudományok Intézete
  • Ferenc Kruzslicz Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdaságmódszertani Intézet
Kulcsszavak: specializáció, sokféleség, szabadalmi együttműködés, helyi kapcsolatok, régióközi kapcsolatok

Absztrakt

Ebben a cikkben regionális szabadalmi feltalálói hálózatok kapcsolatainak segítségével elemezzük a sokféleség és a specializáció szerepét három európai ország high-tech szektoraiban. A vizsgált esetekben mind a specializáción alapuló helyi, mind pedig a sokszínűségre épülő városi gazdasági rendszerek megfigyelhetők. Kimutatható, hogy a specializáció erős külső kapcsolatrendszerrel, míg a sokféleség intenzív belső kapcsolati struktúrával társul a vizsgált esetekben. A szabadalmi tevékenység azonban a high-tech ágazat egészében (és annak néhány szektorában) a belső és külső kapcsolatok egy optimális aránya mellett mutatkozik a legintenzívebbnek, amely optimális arány erős belső kapcsolati orientáltságot feltételez.

Szerzői adatok

Tamás Sebestyén, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági- és Regionális Tudományok Intézete

tanársegéd

Andrea Parag, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági- és Regionális Tudományok Intézete

tanársegéd

Ferenc Kruzslicz, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdaságmódszertani Intézet

docens

Megjelent
2011-09-01
Hogyan idézzem?
Sebestyén, T., Parag, A. és Kruzslicz, F. (2011) „Feltalálói kapcsolatok szerepe a high-tech szektorban. Sokféleség és specializáció a hálózatok tükrébe”n, Tér és Társadalom, 25(3), o. 79-99. doi: 10.17649/TET.25.3.1862.
Rovat
Kitekintés