A Williamson-hipotézis. Egy koncepció tartalma, kritikája és utóélete

Kulcsszavak: Williamson-hipotézis, gazdasági fejlődés, területi egyenlőtlenségek, modellezés, tudománypolitika

Absztrakt

Williamson hipotézise, amelynek középpontjában az országok gazdasági fejlettségének és regionális egyenlőtlenségeinek kapcsolata áll, kétségkívül a területi kutatások egyik legnagyobb hatású elméleti konstrukciója. A tanulmány az eredeti koncepció ismertetése és kritikai értékelése mellett bemutatja azokat a főbb kiegészítéseket, melyeket az utókor Williamson megállapításaihoz fűzött, továbbá áttekinti a hipotézis szakmai megítélésének utólagos alakulását és az ezt befolyásoló tudománypolitikai szempontokat.

Szerzői adatok

Ferenc Gyuris, ELTE Regionális Tudományi Tanszék, Heidelbergi Egyetem Földrajzi Intézet

egyetemi tanársegéd, PhD-hallgató

Megjelent
2011-06-01
Hogyan idézzem?
Gyuris, F. (2011) „A Williamson-hipotézis. Egy koncepció tartalma, kritikája és utóélet”e, Tér és Társadalom, 25(2), o. 3-28. doi: 10.17649/TET.25.2.1811.
Rovat
Tanulmányok