Az orosz ipar történeti fejlődésének politikai, ágazati és térbeli vonatkozásai

Kulcsszavak: Oroszország, indusztrializáció gazdaságpolitika, ágazati szerkezet, ipari térszerkezet

Absztrakt

Oroszország ipara érdekes lenyomatát adja az ország fordulatokban gazdag történelmének. A cári időszak, az – iparfejlesztési szempontból sem egységes – szovjet éra, valamint a rendszerváltozás óta eltelt szűk két évtized indusztrializációs folyamatai gyökeresen eltérő gazdasági feltételrendszer mellett, markánsan különböző politikai motívumok mentén játszódtak le. A tanulmány e három korszak iparosodási/iparosítási tendenciáit tekinti át összehasonlító szempontból, különös tekintettel a politikai motívumokra, valamint az ipari szektor ágazati és területi szerkezetének változásaira.

Szerzői adatok

Ferenc Gyuris, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék, Budapest

egyetemi tanársegéd, PhD hallgató

Megjelent
2009-12-01
Hogyan idézzem?
Gyuris, F. (2009) „Az orosz ipar történeti fejlődésének politikai, ágazati és térbeli vonatkozása”i, Tér és Társadalom, 23(4), o. 173-187. doi: 10.17649/TET.23.4.1282.
Rovat
Kitekintő