Kreatív kistérségek Magyarországon

  • Imola Rittgasszer SZTE GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola, Szeged
Kulcsszavak: kreatív osztály, tudásalapú gazdaság, kistérségek, területi elemzés

Absztrakt

A gazdasági környezetet a globalizáció mellett napjainkban egyéb háttérfolyamatok is befolyásolják, átalakítják, amelyekre, mint térszervező erőkre érdemes és kell is odafigyelni. Manapság a globalizációs folyamatok alakulásából egyértelműen látszik, hogy az emberi tényezők és az arra épülő tudás válhat a fejlődés jövőbeli kulcstényezőjévé. Egy olyan világban élünk, ahol a tudás, az emberi kreativitás és a végeláthatatlan információk feldolgozásának képessége szintén a fejlődés egyik mozgatórugója. Jelen tanulmány célja annak vizsgálata, hogyan lehet a magyarországi kistérségeket a kreatív osztály elhelyezkedése szerint csoportosítani. Kiinduló kérdés, hogy a kistérségek, mint területi egységek alkalmasak- e a kreatív osztály térbeli elhelyezkedésének vizsgálatára? További alapkérdések, hogy a kreatív osztály elhelyezkedése milyen kapcsolatban van a jövedelemképződéssel, valamint az, hogy a kreatív osztály valóban az urbánus térségekben koncentrálódik-e? A magyarországi kistérségek elemzésénél Richard Florida kreatív osztállyal foglalkozó vizsgálatából indulunk ki. A magyar kistérségekre kialakított adatbázist és mutatóit többváltozós statisztikai eljárásokkal vizsgáljuk.

Szerzői adatok

Imola Rittgasszer, SZTE GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola, Szeged

PhD hallgató

Megjelent
2009-12-01
Hogyan idézzem?
Rittgasszer, I. (2009) Kreatív kistérségek Magyarországon, Tér és Társadalom, 23(4), o. 27-44. doi: 10.17649/TET.23.4.1274.
Rovat
Tanulmányok