Átmenet a szocializmus rejtett hajléktalan világából a kvázi jóléti szociális védőhálóba

Kulcsszavak: hajléktalanok, posztszocializmus, szegénység, kapcsolatok, köztér-használat

Absztrakt

Jelen tanulmányban a magyar hajléktalanság problémáit, történeti gyökereit, esélyeit vizsgáljuk. A szegénység (ezen belül a hajléktalanok) posztszocialista sajátságait, kapcsolatait terepmunka-tapasztalatok által interpretáljuk, melyet kiegészítünk azon szempontokkal, amelyek a hajléktalanok térbeli megjelenésére reflektálnak. Azt is vizsgálat tárgyává tettük, hogy a hajléktalanok új megjelenése milyen kihívásokat jelentett a szakpolitikák számára.

Szerzői adatok

Terézia Nagy, MTA RKK ATI, Békéscsaba

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2009-09-01
Hogyan idézzem?
Nagy, T. (2009) Átmenet a szocializmus rejtett hajléktalan világából a kvázi jóléti szociális védőhálóba, Tér és Társadalom, 23(3), o. 79-96. doi: 10.17649/TET.23.3.1258.
Rovat
Tanulmányok