Paradigmaváltás a határon átnyúló kapcsolatokban

Szerzők

  • Baranyi Béla MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Debreceni Osztály, Debrecen

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.23.2.1233

Kulcsszavak:

európai integráció, határon átnyúló kapcsolatok, euroregionális szervezetek, paradigmaváltás, együttműködés határok nélkül

Absztrakt

Az európai integráció erősödésével – benne a Schengen-folyamat kiteljesedésével – gyökeres változás, ha tetszik paradigmaváltás várható a határon átnyúló kapcsolatok jellegét, tartalmát és formáit illetően. A határmentiség új dimenziói elsősorban a kisebb, konkrét bi- és trilaterális intézményesült interregionális együttműködések előtérbe kerülését jelentik, mindenekelőtt a schengeni belső határok mentén. A nagyívű határközi szervezeti rendszerek (eurorégiók) keretében és/vagy mellett felértékelődik a kisebb léptékű határ menti együttműködések, kistérség–kistérség, kistérség–város, város–város kapcsolatok, város- és településszövetségek – kvázi „mini-eurorégiók" –, valamint a nagy- és középvárosok „kapuvárosi" (gateway) tranzitfunkcióinak és az egyéb településközi kapcsolatoknak a szerepe. Magyarország és a belső határok mellett elhelyezkedő szomszédai esetében a határrégiók és a határon átnyúló együttműködések elősegíthetik a határtérségek közötti összekötő (hid-) szerep erősödését, a hajdan volt integrációs kapcsolatok újjászerveződését, a Trianonban széttöredezett térszerkezeti egységek „újraegyesítését", optimális esetben pedig egy új Kárpát-medencei transznacionális makroregionális gazdasági térség létrejöttét.

Információk a szerzőről

Baranyi Béla , MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Debreceni Osztály, Debrecen

tudományos tanácsadó

##submission.downloads##

Megjelent

2009-06-01

Hogyan kell idézni

Baranyi, B. (2009) „Paradigmaváltás a határon átnyúló kapcsolatokban”, Tér és Társadalom, 23(2), o. 25–43. doi: 10.17649/TET.23.2.1233.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok