Gondolatok a perifériaképződés történeti előzményeiről és következményeiről.

  • Béla Baranyi MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Debrecen
Kulcsszavak: perifériaképződés, centrum–periféria viszonyrendszer, belső- és külső periféria, Alföld

Absztrakt

Az egyetemes történeti összefüggéseket is érintő tanulmány a magyarországi perifériaképződés történelmi előzményeit és következményeit igyekszik bemutatni. A szerző a centrum–periféria viszonyrendszer történelmi dimenzióit tárgyalva részletesen elemzi a belső (pl. Közép-Tiszavidék) és külső (határ menti) perifériák sajátosságait, s mindenekelőtt az Alföld nagyrégió példáján keresztül is feltárja a hátrányos, esetenként a halmozottan hátrányos helyzet jellemzőit, utalva a területi egyenlőtlenségek csökkentésének és az elmaradott térségek felzárkóztatásának lehetőségeire.

Szerzői adatok

Béla Baranyi, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Debrecen

tudományos főmunkatárs, csoportvezető

Megjelent
2004-06-01
Hogyan idézzem?
Baranyi, B. (2004) „Gondolatok a perifériaképződés történeti előzményeiről és következményeiről”., Tér és Társadalom, 18(2), o. 1-21. doi: 10.17649/TET.18.2.942.
Rovat
Tanulmányok