A térszerkezet fogalma, értelmezése

Kulcsszavak: térszerkezet, területi szerkezet, regionális tudomány

Absztrakt

A térszerkezet a hazai területi kutatások és területpolitika egyik kulcsfogalma, ám értelmezése elég sokféle. Emiatt számtalan tudományos elemzés, de több hivatalos dokumentum is eltérő tartalommal használja a kifejezést. Ez a tanulmány arra keresi a választ, hogyan értelmezhető a térszerkezet fogalma regionális tudományi szempontból.

Szerzői adatok

Pál Szabó, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék, Budapest

egyetemi adjunktus

Megjelent
2008-12-01
Hogyan idézzem?
Szabó, P. (2008) „A térszerkezet fogalma, értelmezés”e, Tér és Társadalom, 22(4), o. 63-80. doi: 10.17649/TET.22.4.1199.
Rovat
Tanulmányok