Kelet-Közép-Európa térszerkezeti képe

Szerzők

  • Pál Szabó Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Tudományi Tanszék, Budapest https://orcid.org/0000-0002-2140-2223
  • Máté Farkas Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Tudományi Tanszék, Budapest

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.28.2.2612

Kulcsszavak:

Kelet-Közép-Európa, térszerkezet, csomópont, tengely, zóna

Absztrakt

Tanulmányukban Kelet-Közép-Európa térszerkezeti képének felvázolására teszünk kísérletet. A tanulmány első részében elsőként három alapvető térszerkezet-felfogást írunk le, amelyekből a mennyiségi és minőségi jegyeket egyszerre ábrázoló módszert választunk elemzésünkhöz. Ezt követően a térszerkezet lehetséges alkotóelemeit (csomópont, tengely, zóna) tárgyaljuk, elméleti és gyakorlati oldalról, megalapozva a térségi vizsgálat szempontjait. A következő lépésben az európai térszerkezeti kettősséget (Banán vagy Szőlő) elemezzük, rámutatva a mennyiségi és a minőségi dimenzió ütközésére, valamint Kelet-Közép-Európa térszerkezeti pozícióját tárjuk fel: holdudvari szerepkör másodlagos, harmadlagos súlyú térszerkezeti elemekkel. A tanulmány második felében Kelet-Közép-Európa térszerkezeti ábráját alkotjuk meg, olyan módon, hogy egyrészt a gazdasági fejlettség és sűrűség regionális térképei alapján zónákat határozunk meg, másrészt a nagyvárosok kiemelése, kategorizálása alapján különböző típusú csomópontokat alkotunk, harmadrészt a közlekedési folyosókat tengelyekként rögzítjük, és végezetül mindezeket ábrára visszük.

Szerző életrajzok

Pál Szabó, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Tudományi Tanszék, Budapest

egyetemi adjunktus

Máté Farkas, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Tudományi Tanszék, Budapest

PhD-hallgató

##submission.downloads##

Megjelent

2014-06-01

Hogyan kell idézni

Szabó, P. és Farkas, M. (2014) „Kelet-Közép-Európa térszerkezeti képe”, Tér és Társadalom, 28(2), o. 67–86. doi: 10.17649/TET.28.2.2612.