Kelet-Közép-Európa térszerkezeti képe

Szerzők

  • Szabó Pál Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Tudományi Tanszék, Budapest https://orcid.org/0000-0002-2140-2223
  • Farkas Máté Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Tudományi Tanszék, Budapest

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.28.2.2612

Kulcsszavak:

Kelet-Közép-Európa, térszerkezet, csomópont, tengely, zóna

Absztrakt

Tanulmányukban Kelet-Közép-Európa térszerkezeti képének felvázolására teszünk kísérletet. A tanulmány első részében elsőként három alapvető térszerkezet-felfogást írunk le, amelyekből a mennyiségi és minőségi jegyeket egyszerre ábrázoló módszert választunk elemzésünkhöz. Ezt követően a térszerkezet lehetséges alkotóelemeit (csomópont, tengely, zóna) tárgyaljuk, elméleti és gyakorlati oldalról, megalapozva a térségi vizsgálat szempontjait. A következő lépésben az európai térszerkezeti kettősséget (Banán vagy Szőlő) elemezzük, rámutatva a mennyiségi és a minőségi dimenzió ütközésére, valamint Kelet-Közép-Európa térszerkezeti pozícióját tárjuk fel: holdudvari szerepkör másodlagos, harmadlagos súlyú térszerkezeti elemekkel. A tanulmány második felében Kelet-Közép-Európa térszerkezeti ábráját alkotjuk meg, olyan módon, hogy egyrészt a gazdasági fejlettség és sűrűség regionális térképei alapján zónákat határozunk meg, másrészt a nagyvárosok kiemelése, kategorizálása alapján különböző típusú csomópontokat alkotunk, harmadrészt a közlekedési folyosókat tengelyekként rögzítjük, és végezetül mindezeket ábrára visszük.

Szerző életrajzok

Szabó Pál , Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Tudományi Tanszék, Budapest

egyetemi adjunktus

Farkas Máté , Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Tudományi Tanszék, Budapest

PhD-hallgató

##submission.downloads##

Megjelent

2014-06-01

Hogyan kell idézni

Szabó, P. és Farkas, M. (2014) „Kelet-Közép-Európa térszerkezeti képe”, Tér és Társadalom, 28(2), o. 67–86. doi: 10.17649/TET.28.2.2612.