Fogyasztási szövetkezeti kereskedelem és gazdaságpolitika tegnap, ma és holnap

  • Imre Géró MÜTF Kereskedelem és Marketing Tanszék, Tatabánya
Kulcsszavak: konvergencia, gazdaságpolitika, fogyasztási, szövetkezeti, kereskedelem, gazdasági növekedés, versenyképesség, szervezeti innováció

Absztrakt

Az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezetek (az áfészek) különleges társadalmi, gazdasági képződmények. Az adott korszak viszonyai határozzák meg lényegüket. Napjainkban ezért azt hibásan, eltérő (változó) nézőpontból közelítik. A magyar fogyasztási szövetkezeti kereskedelem a rendszerváltást megelőzően komoly gazdasági, gazdaságpolitikai pozícióval rendelkezett Magyarországon, különösen a vidék lakosságának életminősége fejlesztésében, az életszínvonal fejlődésében. Meghatározó szerepe volt a kereskedelmi ellátás és ellátottság, de az agrárgazdaság, az agribiznisz tekintetében is. A politika, a rendszerváltást követően, – bizonyos tekintetben a gazdasági racionalitás fölé kerekedve – a korábbi szövetkezeti értékeket majdhogynem teljesen megsemmisítette. A fogyasztási szövetkezetek „ősi értékei", szervezeti innovációs képessége stb. eredményeként sikerült egy pozitív konvergencia folyamatot elindítani, amely hol erőteljesebben, hol kevésbé erőteljesen konvergált az aktuális gazdaságpolitika hazai prioritásaival. A szerző ennek a folyamatnak a főbb jellemzőit elemzi tanulmányában.

Szerzői adatok

Imre Géró, MÜTF Kereskedelem és Marketing Tanszék, Tatabánya

főiskolai docens

Megjelent
2008-06-01
Hogyan idézzem?
Géró, I. (2008) „Fogyasztási szövetkezeti kereskedelem és gazdaságpolitika tegnap, ma és holna”p, Tér és Társadalom, 22(2), o. 145-167. doi: 10.17649/TET.22.2.1175.
Rovat
Gyors ténykép