A dekoncentált (területi) államigazgatási szervezetek központjainak változása 1990 után

Kulcsszavak: városverseny, dekoncentrált államigazgatási szervezetek, közigazgatás átalakítása, önkormányzati választások

Absztrakt

A városok közötti versenyben az egyes települések vezetői – különböző okokból kiindulva (például az adott település presztízsének növekedése, új munkahelyek kialakítása) törekednek az ott működő közigazgatási szervezetek számának a növelésére, új intézmények kialakítására. A tanulmány egyrészt ismerteti a dekoncentrált államigazgatási szervek rövid történetét és öt időpontot (1994 közepe, 1998 közepe, 2002 közepe, 2006 közepe, 2007 szeptembere) kiválasztva a rendszerváltás utáni szervezeti átalakulás területi jellegzetességeit. Másrészt a fenti öt időpont alapján bemutatja, mely települések számára hozott előnyöket és hátrányokat az átalakulás, valamint igyekszik feltárni mindazon tényezőket (például az egyes települések nagysága, regionális szerepköre, politikai hovatartozása), amelyek befolyásolták a székhely-választást.

Szerzői adatok

Gábor Kozma, DTE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Debrecen

egyetemi adjunktus

 
Megjelent
2008-06-01
Hogyan idézzem?
Kozma, G. (2008) A dekoncentált (területi) államigazgatási szervezetek központjainak változása 1990 után, Tér és Társadalom, 22(2), o. 71-85. doi: 10.17649/TET.22.2.1171.
Rovat
Tanulmányok