Regionális kreativitás

Kulcsszavak: kreativitás, innováció, technológia, regionális gazdaságtan

Absztrakt

A kreativitás fogalma manapság áthatja a világot, ezzel a kulcsszóval szinte minden eladható, megvehető, kutatható, vizsgálható. Talán éppen a pontos definíció hiányának misztikuma teszi ilyen népszerűvé ezt a fogalmat. De pontosan mi lesz kreatív és mitől? A kreativitás fogalma egyre jobban beszivárgott a gazdaságtanba is, leginkább az angol nyelvű szakirodalomban találkozhatunk ezzel a „puha" kifejezéssel. Azonban a pontos definíció nagyon sokszor hiányzik, a kreativitás gazdasági mérésére pedig egyáltalán nem történt eddig kísérlet. elsőként Richard Florida „3T" elméletében fogalmazta meg és kezdte el mérni, illetve besorolni a „kreatív osztályokat". A cikkben röviden bemutatjuk a kreativitás elméleti hátterét, pszichológiai alapjait, amelyből egy fontos elemet, a környezet hatását vizsgáljuk konkrétabban. A vizsgálatok alapját Florida elmélete képezi. Florida harmadik, talán legnehezebben mérhető T-je, a tolerancia mérésére teszünk kísérletet, felhasználva egy nagyszámú, magyar vezetőkkel készült mélyinterjú sorozat eredményeit is. Vizsgálatunk során feltérképezzük a kreativitást vonzó feltételeket a vállalati kereteken belül és kívül.

Szerzői adatok

Anita Derecskei, SZTE GTK, Közgazdaságtani Doktori Iskola, Szeged

PhD hallgató

Hilda Hurta, SZIE GTK, Gödöllő

tanszéki mérnök

Megjelent
2008-06-01
Hogyan idézzem?
Derecskei, A. és Hurta, H. (2008) Regionális kreativitás, Tér és Társadalom, 22(2), o. 41-52. doi: 10.17649/TET.22.2.1169.
Rovat
Tanulmányok