A város(közösségi) önkormányzás kialakításának elvi alapjai

  • Ferenc Csefkó MTA RKK, Pécs
Kulcsszavak: önkormányzati feladat, hatáskör város (közösségi) önkormányzás, kiemelt városi szerepkör

Absztrakt

A tanulmány fölvázolja azokat a legfontosabb problémaköröket és kodifikációs feladatokat, amelyek a különböző nagyságrendű városoknak a településhálózat fejlesztésében betölthető újfajta súlyponti (a többi település fejlődésére döntő módon kiható) szerepükkel kapcsolatban merülhetnek föl. Míg ugyanis a település- és terül0ejlesztési dokumentumokban a városok kiemelt szerepe egyértelműen megjelenik, addig ennek a majdani megvalósítását jelentő jogi szabályozás legalapvetőbb tételei (legalábbis az önkormányzati igazgatás oldaláról) szinte teljesen kimunkálatlanok. A dolgozat az önkormányzati feladatok és hatáskörök oldaláról folytatott vizsgálatokat, s tett koncepcionális javaslatokat arra, hogy a jelenlegi önkormányzati szabályozási keretek részbeni megtartásával, részbeni változtatásával hogyan lehetne eljutni egy város(közösségi) önkormányzati rendszer kialakításának első lépcsőihez.

Szerzői adatok

Ferenc Csefkó, MTA RKK, Pécs

ügyvezető igazgató

Megjelent
2008-03-01
Hogyan idézzem?
Csefkó, F. (2008) A város(közösségi) önkormányzás kialakításának elvi alapjai, Tér és Társadalom, 22(1), o. 109-123. doi: 10.17649/TET.22.1.1159.
Rovat
Tanulmányok