A globalizáció és a kreatív gazdaság felértékelődése

  • Eszter Dobó SZE, Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr
Kulcsszavak: globalizáció, kultúra, kreatív iparágak, szellemi tőke

Absztrakt

Napjaink globalizálódó világában a kulturális és kreatív iparágak felértékelődésének lehetünk tanúi. A világgazdaságban tapasztalható szerkezetváltás a szellemi tőke, a kreativitás fokozott előtérbe helyezését vonta maga után. A produktív gondolkodás által létrehozható értéktartalmak azonban kulturális folyamatok eredményei. A kultúra előtérbe helyezése tehát gazdasági kényszerré vált a posztindusztriális társadalmak válságkezelési stratégiáiban, a versenyképesség fokozásában és egyben a társadalmi kohézió erősítésében.

Szerzői adatok

Eszter Dobó, SZE, Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, Győr

PhD hallgató

Megjelent
2007-09-01
Hogyan idézzem?
Dobó, E. (2007) A globalizáció és a kreatív gazdaság felértékelődése, Tér és Társadalom, 21(3), o. 89-102. doi: 10.17649/TET.21.3.1124.
Rovat
Tanulmányok