Kísérlet egy régió szimulációs modelljének kidolgozására

  • Melinda Smahó MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr
Kulcsszavak: regionális input—output modell, tovagyűrűző hatások, területi fejlődés

Absztrakt

A területi szerkezet és a területi folyamatok elemzésére korábban széles körben alkalmazott regionális input–output modellek fénykorát követően a területi kutatásokban is új elemzési eljárások jelennek meg. Ezek egyike a komplex rendszerek elemzésére alkalmas szimulációs modell. A tanulmány célja egy, a területi fejlődés vizsgálatára kísérleti jelleggel kidolgozott szimulációs modell bemutatása, továbbá a modell működésének, felépítésének és a modellezés tapasztalatainak az ismertetése.

Szerzői adatok

Melinda Smahó, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr
tudományos segédmunkatárs
Megjelent
2007-03-01
Hogyan idézzem?
Smahó, M. (2007) Kísérlet egy régió szimulációs modelljének kidolgozására, Tér és Társadalom, 21(1), o. 117-129. doi: 10.17649/TET.21.1.1097.
Rovat
Tanulmányok