Szabadalmak, szabadalmi bejelentések és területi innovativitás Magyarországon

  • Melinda Smahó MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Kulcsszavak: szabadalom, szabadalmi bejelentés, innovativitás, kutatás-fejlesztés

Absztrakt

A tanulmány egyrészt a szellemi tulajdonjogokkal és szabadalmakkal kapcsolatos elméleti megközelítéseket adja közre, másrészt a magyarországi települések innovativitásának mérésére és összehasonlítására tesz kísérletet a szabadalmi bejelentések elemzése alapján. A tanulmány erős pozitív korrelációt tár fel a kutatás-fejlesztési ráfordítások és a két évvel később benyújtott szabadalmi bejelentések között, s több dimenzió mentén mutat ki regionális különbségeket. A vidéki városok javára bekövetkezett átstrukturálódás ellenére a főváros vezető szerepe az átmenet mindegyik szakaszában fennmaradt, miközben a hanyatlás jelei – az országos tendenciának megfelelően – Budapest esetében is érzékelhetőek voltak. A városhierarchián belül éles különbségek mutatkoznak: a megyei jogú városok esetében nagyságrendbeli különbségek tapasztalhatók, vidéki viszonylatban a tradicionális egyetemvárosok emelkednek ki. A kelet–nyugat dimenzió mentén az ország keleti fele domináns.

Szerzői adatok

Melinda Smahó, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2005-09-01
Hogyan idézzem?
Smahó, M. (2005) „Szabadalmak, szabadalmi bejelentések és területi innovativitás Magyarországo”n, Tér és Társadalom, 19(3-4), o. 61-79. doi: 10.17649/TET.19.3-4.1019.
Rovat
Tanulmányok