Neurális hálózatok a térségi tipizálásban

  • Jenő Zsolt Farkas MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét
Kulcsszavak: neurális hálózatok, térségtipizálás, vidékfejlesztés, kistérségek

Absztrakt

A tanulmány egy új kvantitatív elemzési módszer geográfiai felhasználásának lehetőségeit tekinti át. Az első részben bemutatja a mesterséges neurális hálózatok néhány jellemzőjét, valamint felhasználási területüket a földrajzban és rokontudományaiban. A második részben egy vidékföldrajzi kutatás' során elvégzett számítási kísérlet eredményét ismerteti. Ebben a „hagyományos" statisztikai módszerrel készült vidéktípus meghatározás mellett a kistérségek csoportokba sorolására (klaszterezésére) Kohonen-féle önszerveződő mesterséges neurális hálózatot használ.

Szerzői adatok

Jenő Zsolt Farkas, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét
tudományos segédmunka-társ
Megjelent
2007-03-01
Hogyan idézzem?
Farkas, J. Z. (2007) Neurális hálózatok a térségi tipizálásban, Tér és Társadalom, 21(1), o. 103-115. doi: 10.17649/TET.21.1.1096.
Rovat
Tanulmányok