Struktúrák regionális egyenlőtlenségei

Kulcsszavak: struktúravizsgálat, gazdaságszerkezet, regionális különbségek, Williamson-hipotézis

Absztrakt

A területi kutatások elkülöníthető csoportját alkotják a szerkezetvizsgálatok. A tanulmány a struktúra fogalmi meghatározási lehetőségei mellett részletesen foglalkozik a vizsgálati módszerekkel. Magyarországi és európai példákon keresztül mutatja be a vektorszemléletű módszer előnyeit és hátrányait. Egy ötvenkét országra kiterjedő empirikus vizsgálat a Williamson-hipotézis kiterjeszthetőségét támasztja alá az országos fejlettségi szint és a regionális gazdaságszerkezeti egyenlőtlenségek kapcsolatára.

Szerzői adatok

Márton Czirfusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)

egyetemi hallgató

Megjelent
2007-03-01
Hogyan idézzem?
Czirfusz, M. (2007) Struktúrák regionális egyenlőtlenségei, Tér és Társadalom, 21(1), o. 69-83. doi: 10.17649/TET.21.1.1094.
Rovat
Tanulmányok