„Kormányzás a fenntarthatóságért” (Egy nemzetközi kutatási program margójára)

Kulcsszavak: Stratégiai környezeti vizsgálat, tudástípus, környezetpolitika döntéshozás

Absztrakt

A környezettudatos gondolkodás kiterjedésével, valamint a fenntartható fejlődés fogalmának széleskörű elfogadásával a gazdasági-, tervezési-, és beruházási beavatkozások környezeti-, környezetvédelmi szempontú hatásainak előzetes értékelése és annak szükségessége egyre fontosabbá és hangsúlyosabbá vált. Az EU által elfogadott stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) a tervek és programok szintjén követeli meg az ex-ante jellegű környezeti értékelést. A tanulmány egy olyan nemzetközi kutatás kérdésfeltevéseit ismerteti, amely a környezetpolitika egyes eszközein (SKV, emisszió-kereskedelem) keresztül elemzi a kormányzás és tudás összefüggéseit.

Szerzői adatok

Viktor Varjú, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2006-12-01
Hogyan idézzem?
Varjú, V. (2006) »Kormányzás a fenntarthatóságért« (Egy nemzetközi kutatási program margójára), Tér és Társadalom, 20(4), o. 161-167. doi: 10.17649/TET.20.4.1084.
Rovat
Gyors ténykép