A területi tervezés legújabb környezetértékelési metódusa – a stratégiai környezeti vizsgálat integrációja a döntéshozásba

Kulcsszavak: stratégiai környezeti vizsgálat (SKV), környezeti hatásvizsgálat (KHV), település- és területfejlesztés, környezetpolitika

Absztrakt

A fenntartható fejlődés fogalma manapság rendkívül népszerű, és gyakorlati megnyilvánulása is rendkívül széles körű. A fenntarthatóság és környezeti érdekek számbavételének legnagyobb jelentősége éppen a területi tervezésben van. A tanulmány a területi tervezés egy új környezeti értékelési metódusát, a stratégiai környezeti vizsgálatot (SKV) mutatja be. Jelen tanulmányban a környezeti értékelésnek azonban nem a módszertana, hanem a tervezésben és a döntéshozásban betöltött szerepe kerül ismertetésre. Az integráció elméleti kereteinek bemutatása mellett – részben a hazai eddigi gyakorlatot citálva – a tervekre vonatkozó környezeti vizsgálat kívánatos és ideális helyét határozza meg a szerző. A döntéshozói szinteken megmutatkozó gyengeségek bemutatása elsősorban a figyelemfelhívást szolgálja annak érdekében, hogy a stratégiai környezeti vizsgálat valóban a neki szánt, iteratív funkcióját töltse be, nem pedig egy újabb kötelező költségvetési tételként jelenjen meg.

Szerzői adatok

Viktor Varjú, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2009-03-01
Hogyan idézzem?
Varjú, V. (2009) A területi tervezés legújabb környezetértékelési metódusa – a stratégiai környezeti vizsgálat integrációja a döntéshozásba, Tér és Társadalom, 23(1), o. 55-65. doi: 10.17649/TET.23.1.1216.
Rovat
Tanulmányok