A magyar vidékies kistérségek új kategorizálása, különös tekintettel a városi hatásokra és a földhasznosítás változásaira

  • Bálint Csatári MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét
  • Jenő Farkas MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét
Kulcsszavak: ruralitás, vidékiség, ESPON térkategóriák, fóldhasználat, városias és vidékies terek környezetváltozásai

Absztrakt

A magyar terület- és vidékfejlesztés több mint egy évtizedes gyakorlata nehezen „birkózik" meg a hoszszabb távra érvényesíthető, többféle – esetenként alapvetően fontos – térbeli, települési vagy területhasználati adottság, vagy más esetekben komplex fejlesztési lehetőségek igényeinek megfelelő, alapos szakmai megfontolásokon nyugvó térkategóriák rögzítésével, elfogadtatásával, és a tervezésben, a pályázati rendszerekben való következetes alkalmazásával. Ez a tanulmány arra tesz kísérletet, hogy az úti. tervezési statisztikai kistérségek, s azokon belül is a vidékies jellegű térségek az új európai uniós ajánlásoknak megfelelő kategorizálását új típusú kategorizálását az án. ESPON program hazai adaptációjával elvégezze, rámutatva néhány újszerű vidéki területi változásra is.

Szerzői adatok

Bálint Csatári, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét

tudományos főmunkatárs, igazgató

Jenő Farkas, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2006-12-01
Hogyan idézzem?
Csatári, B. és Farkas, J. (2006) „A magyar vidékies kistérségek új kategorizálása, különös tekintettel a városi hatásokra és a földhasznosítás változásair”a, Tér és Társadalom, 20(4), o. 97-109. doi: 10.17649/TET.20.4.1080.
Rovat
Gyors ténykép