Helyi gazdaságfejlesztés Közép-Kelet-Európában

Kulcsszavak: helyi gazdaságfejlesztés, gazdaságfejlesztési eszközök, helyi önkormányzatok, Közép-Kelet-Európa

Absztrakt

Tanulmányunkban a közép-kelet-európai országok helyi gazdaságfejlesztési gyakorlatával, azon beliil is a lehetséges szerepl őkkel, az alkalmazott eszközrendszerrel és a siker feltételét képez ő finanszírozással jbglal- kozunk. Az elemzés során az egyes országok sajátosságait úgy gy űjtjük össze, hogy az így kapott metszetek egymással összehasonlíthatóak legyenek, ezzel segítve a térség közös jellemz őinek meghatározását.

Szerzői adatok

Cecília Mezei, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2006-09-01
Hogyan idézzem?
Mezei, C. (2006) Helyi gazdaságfejlesztés Közép-Kelet-Európában, Tér és Társadalom, 20(3), o. 95-108. doi: 10.17649/TET.20.3.1069.
Rovat
Kitekintő