A gazdasági tér szerkezete a régióban, a régió megosztottságát meghatározó tényezők. Közép- és Kelet-Európa, s ezen belül Magyarország információs társadalmi térszerkezete

  • Ferenc Erdős SZE Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola
Kulcsszavak: információs társadalom, elektronikus kereskedelem, informatikai infrastruktúra

Absztrakt

Egy adott régió fejlettségét, elmaradottságát és megosztottságát számos tényező együttesen határozza meg. Amikor ezen tényezőket számba vesszük, feltétlenül meg kell különböztetnünk a fejlettség mennyiségi és minőségi elemeit. A mennyiségi elemek egy adott időpillanatban jellemzik az egyes régiók gazdaságát, míg a minőségi tényezők ennél tovább mutatnak, lehetőséget adnak az adott régió fejlődési potenciáljának és fejlődési irányának becslésére is. A szerző tanulmányában egyrészt vizsgálja az információs- és kommunikációs-technológiai fejlettség, mint regionális minőségi, s az egyes régiók megosztottságát manapság nagyban meghatározó fejlettségi tényező eltéréseit a közép- és kelet-európai térségben, s ezen belül hazai kistérségi szinten is. Másrészt megkísérli az információs társadalom regionális szintű fejlesztési lehetőségeit feltárni, különös tekintettel a kistérségi szintre.

Szerzői adatok

Ferenc Erdős, SZE Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola

PhD hallgató

Megjelent
2005-03-01
Hogyan idézzem?
Erdős, F. (2005) „A gazdasági tér szerkezete a régióban, a régió megosztottságát meghatározó tényezők. Közép- és Kelet-Európa, s ezen belül Magyarország információs társadalmi térszerkezet”e, Tér és Társadalom, 19(1), o. 141-153. doi: 10.17649/TET.19.1.988.
Rovat
Kitekintő