Kistérségek, civilek, szerkezetek

  • Barna Bodó Babes-Bolyai Tudományegyetem Politikatudományi Kar
Kulcsszavak: kistérség, civil szféra, alapszükségletek, érdekvédelem, innovációs potenciál, stratégia, civil integráció

Absztrakt

A kistérség olyan természetes körzet, amelynek létét a különböző kapcsolati hálók mutatják meg. Napjainkban egyre komolyabbá váló kérdés: mivé lesz a nemzeti centrum, és milyen jelentőségre tesznek/tehetnek szert a félperifériaként működő kis és nagyobb tájak? Milyen identitásfolyamatok indulnak el és erősödnek fel, illetve ezek miként strukturálják át a politikai érdekérvényesítés cél- és kategóriarendszerét? Bizonyosnak tűnik: a (kis)régió aspirációs keretként kutatási szemléletmódokba is bekerül. Ezért tarthat kutatói érdeklődésre számot a (kis)térségi építkezés folyamata, illetve annak esetleges elmaradása. Jelen kutatás – az Etnikai térfolyamatok, politika és társadalom Románia négy, eltérő típusú kistérségében című, átfogó kutatás részeként – célja a kistérségi civil világ innovációs potenciáljának, létének és mibenlétének a vizsgálata.

Szerzői adatok

Barna Bodó, Babes-Bolyai Tudományegyetem Politikatudományi Kar

egyetemi tanár

Megjelent
2005-03-01
Hogyan idézzem?
Bodó, B. (2005) „Kistérségek, civilek, szerkezete”k, Tér és Társadalom, 19(1), o. 115-139. doi: 10.17649/TET.19.1.987.
Rovat
Kitekintő