Verseny helyett kooperáció. Pécs ÖKOVÁROS – Mecsek-Dráva ÖKORÉGIÓ program bemutatása

  • Tibor Kiss Biokom Környezetgazdálkodási Kft.
  • János Girán Biokom Környezetgazdálkodási Kft.
Kulcsszavak: fenntartható fejlődés, öko-szociális szemlélet, kooperáció, ökológiai lábnyom

Absztrakt

Pécs és régiója hosszú idő óta kiemelt jelentőségű közösségi feladatként értékeli a környezetvédelem és környezet-egészségügy problémáinak hatékonyabb megoldását. A régió gazdasági és társadalmi szereplőinek támogatása és a környezettudatos piaci-társadalmi szemlélet kialakításának szándéka ösztönözte az ÖKOVÁROS–ÖKORÉGIÓ Program elindítását. A Program koncepciójának lényege, hogy a térségi fejlesztések és a városüzemeltetés során a fenntartható fejlődés elemei érvényesüljenek. A Program elindítását az a felismerés is erősítette, hogy az uniós csatlakozás új kötelezettségeket jelent minden gazdálkodó szervezet számára. Ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítése nem többletköltséget okoz, hanem megfelelő koordináció és kooperáció után a gazdaság egyik szegmensében keletkező kimenet a másik szektorban bemenetként szolgálhat, ezáltal is kímélve az elsődleges nyersanyagok felhasználását. Társadalmi feladatvállalása tekintetében a Program egy olyan öko-szociális szemlélet közvetítését és megvalósításának elősegítését vállalja fel, amelyben a természeti környezet, a helyi közösségek és a gazdaság szereplőinek érdekei egymást erősítő, és nem egymással rivalizáló módon jelennek meg.

Szerzői adatok

Tibor Kiss, Biokom Környezetgazdálkodási Kft.

ügyvezető igazgató

János Girán, Biokom Környezetgazdálkodási Kft.

projektmenedzser

Megjelent
2004-12-01
Hogyan idézzem?
Kiss, T. és Girán, J. (2004) „Verseny helyett kooperáció. Pécs ÖKOVÁROS – Mecsek-Dráva ÖKORÉGIÓ program bemutatás”a, Tér és Társadalom, 18(4), o. 85-94. doi: 10.17649/TET.18.4.972.
Rovat
Gyors ténykép