Integrált regionális fejlesztés-finanszírozási modell a Nyugat-Dunántúlon

  • Katalin Mezei MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Kulcsszavak: területfejlesztési eszközrendszer, regionális támogatások, regionális és megyei fejlesztési programok, fejlesztési források összehangolása, támogatások elosztási mechanizmusa

Absztrakt

Tanulmányunk egy olyan kutatás eredményeit foglalja össze, amelynek keretében felmértük, hogy a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Program megvalósításának első három évében (2000-2003 között) milyen közvetlen és közvetett területfejlesztési források érkeztek a régióba, ezekből a regionális program mely elemei és milyen mértékben kerültek támogatásra, milyen volt a források elosztási mechanizmusa és milyen lépéseket tettek az érintett szereplők a források összehangolása érdekében. Az elemző rész után javaslatokat fogalmazunk meg a rendszer továbbfejlesztésére vonatkozóan.

Szerzői adatok

Katalin Mezei, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2004-12-01
Hogyan idézzem?
Mezei, K. (2004) Integrált regionális fejlesztés-finanszírozási modell a Nyugat-Dunántúlon, Tér és Társadalom, 18(4), o. 51-68. doi: 10.17649/TET.18.4.970.
Rovat
Tanulmányok