Az innováció-alapú regionális fejlesztés lehetőségei Magyarországon. Az egyetemi kutatások szabályozási, finanszírozási környezete

  • Kornélia Horváth PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Kulcsszavak: innováció-politika, regionális fejlesztés, egyetemi K F, szabályozási környezet

Absztrakt

A tanulmány áttekinti az innováció-alapú regionális fejlesztés nemzetközi (USA és EU[15]) tapasztalatait, gyakorlatát, kiemelve az ezek, illetve az ide vonatkozó szakirodalom alapján fontosnak ítélt elemeket. A cikk középpontjában az innováció-alapú – különös tekintettel az egyetemek által beindított – regionális fejlesztés hazai lehetőségeinek vizsgálata áll, elsősorban szabályozási, finanszírozási és intézményi oldalról megközelítve.

Szerzői adatok

Kornélia Horváth, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

PhD hallgató

Megjelent
2004-12-01
Hogyan idézzem?
Horváth, K. (2004) „Az innováció-alapú regionális fejlesztés lehetőségei Magyarországon. Az egyetemi kutatások szabályozási, finanszírozási környezet”e, Tér és Társadalom, 18(4), o. 29-49. doi: 10.17649/TET.18.4.969.
Rovat
Tanulmányok