A regionális politika és intézményrendszer szerepe Magyarországon

  • Katalin Döbrönte Nemzeti Fejlesztési Hivatal
  • Szabolcs Vida Nemzeti Fejlesztési Hivatal
Kulcsszavak: regionális politika, intézményrendszer, decentralizáció

Absztrakt

A regionalizmus napjainkban egyre inkább előtérbe kerül mint a közigazgatás és a fejlesztési politika egyik lehetséges útja. Míg azonban a területi alapon szervezett közigazgatásnak évezredes múltja van, a regionális fejlesztési politika csak az elmúlt évtizedekben jelent meg a fogalomtárban. Ez a tendencia felerősödött hazánknak az Európai Unióhoz való csatlakozása nyomán, mivel tagságunkkal a regionális politika alapjaihoz való hozzáférés is együtt jár. A tanulmány egyik célja, hogy átfogó gondolatmenettel bemutassa a regionális fejlesztés szükségszerűségét a gazdaság és az állami feladatvállalás oldaláról három szempont szerint: az elméleti megfontolások, a nemzetközi tapasztalatok és a magyar regionális gazdasági és intézményi folyamatok elemzésével. Az elemzés részét képezi a regionális intézményrendszer vizsgálata a jogi környezet, a politikához való viszony, a szakpolitikai orientáció, ill. a források feletti rendelkezés szemszögéből. A vizsgálati eredmények alapján megkísérlünk válaszokat adni a regionális politika hazai továbbfejlesztésének lehetőségeiről. Végkövetkeztetéseinkben egyértelműen a további fiskális és politikai decentralizáció mellett foglalunk állást, és gyakorlati lépéseket javasolunk ennek véghezviteléhez. A decentralizáció hatékonyabb alternatívát jelent a központi kiegyenlítő intézkedéseknél.

Szerzői adatok

Katalin Döbrönte, Nemzeti Fejlesztési Hivatal

főosztályvezető-helyettes

Szabolcs Vida, Nemzeti Fejlesztési Hivatal

tanácsos

Megjelent
2004-12-01
Hogyan idézzem?
Döbrönte, K. és Vida, S. (2004) A regionális politika és intézményrendszer szerepe Magyarországon, Tér és Társadalom, 18(4), o. 1-28. doi: 10.17649/TET.18.4.968.
Rovat
Tanulmányok