Innovációs potenciál felmérés tanulságai egy elmaradott régióban

  • György Márton Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Kulcsszavak: innováció, kis- és középvállalkozások, Dél-dunántúli régió, innováció-finanszírozás

Absztrakt

Az Európai Unióban elfogadott értelmezés alapján az innovációs képesség döntően befolyásolja a vállalkozások versenyképességét, sikerességét. A tanulmány kísérletet tesz arra, hogy igazolja, az innováció egy elmaradott, jelentős hátrányokkal küszködő magyarországi régió esetében is hajtóerejét képezheti a gazdaság versenyképes működésének. A hazai kis- és középvállalkozások innovativitását számos tényező befolyásolja, melyek között megtaláljuk a vállalkozások alapjellemzőit ugyanúgy, mint a vállalkozások humán kapacitásának színvonalát. Az innovációs folyamatok előmozdítása érdekében regionális szinten nagy szerepe van egy hatékony innováció-finanszírozási rendszer, valamint egy koherens innovációs intézményrendszer kialakításának.

Szerzői adatok

György Márton, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

fejlesztési igazgatóhelyettes

Megjelent
2004-09-01
Hogyan idézzem?
Márton, G. (2004) Innovációs potenciál felmérés tanulságai egy elmaradott régióban, Tér és Társadalom, 18(3), o. 127-149. doi: 10.17649/TET.18.3.962.
Rovat
Versenyképesség