A csehszlovák állam első felbomlásának (1938–39) regionális vonatkozásai

  • László Gulyás SZTE SZÉF Élelmiszeripari Gazdaságtan és Marketing Tanszék
Kulcsszavak: csehszlovák állam, csehszlovákizmus, többnemzetiségű állam, regionális különbségek

Absztrakt

A szerző tanulmányában a csehszlovákizmus eszmei talaján 1918-ban megszületett Csehszlovákia gazdasági, etnikai jellemzőit, a többnemzetiségű létből fakadó problémákat mutatja be. A cseh és szlovák nemzet közös államaként létrejött Csehszlovákia deklaráltan nemzetállamként született meg – a csehszlovák nemzet államaként –, miközben valójában többnemzetiségű állam volt, ezt az ellentmondást a csehszlovákizmus fikciójával próbálták meg feloldani. Az egységes csehszlovák nemzetről kialakított, célszerűségi szempontok alapján létrehozott fikció azonban számos problémát okozott a csehek és szlovákok viszonyában, mely problémák végigkísérték az első Csehszlovák Köztársaság történetét, majd 1938-39-ben a csehszlovák állam felbomlásához vezettek.

Szerzői adatok

László Gulyás, SZTE SZÉF Élelmiszeripari Gazdaságtan és Marketing Tanszék

főiskolai adjunktus

Megjelent
2003-09-01
Hogyan idézzem?
Gulyás, L. (2003) A csehszlovák állam első felbomlásának (1938–39) regionális vonatkozásai, Tér és Társadalom, 17(3), o. 129-143. doi: 10.17649/TET.17.3.904.
Rovat
Tértörténet