Vasúti közlekedésünk főbb problémái, különös tekintettel a mellékvonalak fenntarthatóságának kérdéseire

  • Attila Komlós PTE TTK Földrajzi Intézet
Kulcsszavak: vasúti közlekedés, mellékvonalak, Magyarország

Absztrakt

A szerző tanulmányában bemutatja a hazai vasúti közlekedés terén – mind a személyszállítás alakulásában, mind a teherforgalomban – a kilencvenes években lezajlott változásokat, megismerteti az olvasókkal a vasúti infrastruktúra hazánkban tapasztalható minőségi jellemzőit, hiányosságait. Mivel a vasúti közlekedés igen nagy hatást gyakorol a társadalmi-gazdasági folyamatok alakulására, ezért a szerző foglalkozik a vasúti mellékvonalak kérdéskörével is, kitér e vonalak üzemeltetésének, ill. megszüntetésének problematikájára.

Szerzői adatok

Attila Komlós, PTE TTK Földrajzi Intézet

PhD hallgató

Megjelent
2003-09-01
Hogyan idézzem?
Komlós, A. (2003) „Vasúti közlekedésünk főbb problémái, különös tekintettel a mellékvonalak fenntarthatóságának kérdéseir”e, Tér és Társadalom, 17(3), o. 87-101. doi: 10.17649/TET.17.3.901.
Rovat
Gyors ténykép