Regionális e-government, avagy elektronikus kormányzat a térségi igazgatási feladatellátásban

  • István Tózsa BKÁE ÁK Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszék
Kulcsszavak: elektronikus kormányzat, régióigazgatás

Absztrakt

A tanulmány az információs társadalom kialakulása által gerjesztett info-kommunikációs technológiák közigazgatási területen való alkalmazási lehetőségeit próbálja összefoglalni, külön figyelmet fordítva a közigazgatási reform egyik időszerű kérdésére, a regionális igazgatásra, pontosabban ennek az új területnek az elektronikus kormányzattal való lehetséges viszonyára.

Szerzői adatok

István Tózsa, BKÁE ÁK Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszék

tanszékvezető

Megjelent
2003-09-01
Hogyan idézzem?
Tózsa, I. (2003) „Regionális e-government, avagy elektronikus kormányzat a térségi igazgatási feladatellátásba”n, Tér és Társadalom, 17(3), o. 59-85. doi: 10.17649/TET.17.3.900.
Rovat
Tanulmányok