Agrártérségek komplex fejlesztése

  • Attila Buday-Sántha PTE KTK Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék
Kulcsszavak: agrártérség, termőterület, korszerű agrártermelés

Absztrakt

A szerző tanulmányában az agrártérségek hagyományos funkciója, az élelmiszer és mezőgazdasági (erdészeti) nyersanyagtermelése mellett bemutatja azokat a környezeti ártalmakkal túlterhelt világunkban nélkülözhetetlen, tulajdonképpen „szolgáltatásnak” tekinthető szolgálatokat, amelyeket a természet, az agrártérségek nyújtanak a társadalom számára. A „térgazdálkodás”, „térfejlesztés” feladata, hogy az önmagukban is értéket képviselő természeti funkciók valamint a társadalmi, gazdasági igényeket kiszolgáló funkciók között egyensúlyt teremtve a fejlesztés során a megfogalmazott prioritások mellett más potenciálok is érvényesülhessenek. Az agrártérségek fejlődését is politikai, gazdasági, társadalmi, természet- és környezetvédelmi szempontok, illetve érdekek befolyásolják, a fejlesztésnek, a térhasználatnak azonban mindenképpen a térség fenntartható fejlődését kell szem előtt tartania.

Szerzői adatok

Attila Buday-Sántha, PTE KTK Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék

tanszékvezető, egyetemi tanár

Megjelent
2003-03-01
Hogyan idézzem?
Buday-Sántha, A. (2003) Agrártérségek komplex fejlesztése, Tér és Társadalom, 17(1), o. 185-190. doi: 10.17649/TET.17.1.879.
Rovat
Versenyképesség