A romániai kászoni kistérség fejlesztésének emberi erőforrás-adottságai

  • Mária Vincze Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
  • Elemér Mezei Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Kulcsszavak: Kászon, vidékfejlesztés, humán erőforrás

Absztrakt

Tanulmányunkban különös gondot fordítottunk arra, hogy a szokásos statisztikai mutatók mellett a kászoni medencében élő emberek élet- és gondolkodásmódját is megismerjük, mégpedig abból a nézőpontból, hogy mennyire segítheti elő vagy akadályozhatja ez a mentalitás a vidékfejlesztést. Nem csak a minta átlagában vizsgáltuk a kászoniaknak a fejlesztéshez való viszonyulását, hanem azt is megpróbáltuk felmérni, hogy a családtagok átlagéletkora, a családfő iskolázottsági szintje, a föld- és géptulajdon nagysága, a család jövedelemi szintje mennyire tekinthető befolyásoló tényezőnek a gazdasági döntéshozatalban, és hogy mennyire hatnak megkülönböztetően ezek a jellemzők az életmódra és gondolkodásmódra.

Szerzői adatok

Mária Vincze, Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

professzor

Elemér Mezei, Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

egyetemi adjunktus

Megjelent
2003-03-01
Hogyan idézzem?
Vincze, M. és Mezei, E. (2003) A romániai kászoni kistérség fejlesztésének emberi erőforrás-adottságai, Tér és Társadalom, 17(1), o. 155-183. doi: 10.17649/TET.17.1.878.
Rovat
Kitekintő