Az Európai Szociális Alap és az Európai Unió oktatáspolitikája

  • András Forgács Oktatási Minisztérium
Kulcsszavak: Európai Unió, Európai Szociális Alap, Foglalkoztatáspolitikai Irányelvek, Nemzeti Fejlesztési Terv, oktatáspolitika, humánerőforrás-fejlesztés, egész életen át tartó tanulás

Absztrakt

Az elmúlt néhány év során az Európai Unió felfogásában az oktatáspolitika úm. felértékelődött, a közösségi dokumentumokban az oktatást és a képzést olyan stratégiai ágazatnak tekintik, amely a humánerőforrás-fejlesztés pilléreként az Unió, illetve a tagállamok versenyképességének, kiegyensúlyozott társadalmi, gazdasági fejlődésének nem csupán előfeltétele, hanem generálója is. A tanulmány elsődleges célja annak bemutatása, hogy az Európai Szociális Alap milyen formában támogatja, ill. támogathatja az oktatási, képzési rendszerek fejlesztését, korszerűsítését. A szerző ezzel összefüggésben vizsgálja azt is, hogy az uniós csatlakozás nyomán Magyarország számára milyen pótlólagos potenciális fejlesztési források nyílhatnak meg az oktatás, képzés területein, valamint, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv e tekintetben milyen konkrét elgondolásokat tartalmaz.

Szerzői adatok

András Forgács, Oktatási Minisztérium

nyugdíjas szaktanácsadó

Megjelent
2003-03-01
Hogyan idézzem?
Forgács, A. (2003) Az Európai Szociális Alap és az Európai Unió oktatáspolitikája, Tér és Társadalom, 17(1), o. 131-153. doi: 10.17649/TET.17.1.877.
Rovat
Kitekintő