A regionális tudomány dualitása és paradigmái – hazai tükörben

Kulcsszavak: regionális tudomány, társadalomelmélet, térelmélet, paradigma

Absztrakt

A tanulmány – egy általános deduktív modellen és a regionális kutatások jelenlegi magyar főáramának értékelésén alapulva – a regionális tudomány elméleti struktúráját és tartalmát vizsgálja. A regionális tudomány mint társadalomtudomány a területi folyamatokhoz kapcsolódó különböző regionális kutatások alapvető fogalmait, elméleteit és módszereit integrálja. Fő elméleti keretét az általános társadalomelméletek és a társadalmi térelmélet dualitása adja. A regionális kutatások által vizsgált folyamatok két fő sajátos iránnyal rendelkeznek: a valós társadalmi folyamatok elemzése, illetve a közigazgatás rendszereinek kutatása. Ezek a folyamatok szorosan kapcsolódnak a regionális elemzés és tervezés céljaihoz és módszereihez. A szerző a regionális tudomány négy paradigmájára mutat rá: a társadalmi tér és a területi struktúrák elemeire, mint a diszciplína két általános paradigmája, és a települések és a régiók paradigmáira, mint a külső földrajzi tér speciális paradigmái.

Szerzői adatok

József Nemes Nagy, ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék

tanszékvezető, egyetemi tanár

Megjelent
2003-03-01
Hogyan idézzem?
Nemes Nagy, J. (2003) A regionális tudomány dualitása és paradigmái – hazai tükörben, Tér és Társadalom, 17(1), o. 1-17. doi: 10.17649/TET.17.1.871.
Rovat
Tanulmányok