Jelentkezés a felsőoktatásba, 2001

Kulcsszavak: felsőoktatás, felsőoktatási rendszer, továbbtanulási jelentkezések, területi eltérések, társadalmi egyenlőtlenségek

Absztrakt

A szerzők tanulmányukban a felsőoktatási intézményekbe történő hallgatói jelentkezések alapján a tudáshoz jutás társadalmi esélyeit területi szempontból vizsgálják meg, arra a kérdésre kívánnak választ találni, hogy vannak-e és milyen jellegűek a területi eltérések. Legfőbb megállapításuk, hogy a felsőfokú továbbtanulási igények (jelentkezések) és realizálásuk területi szerkezetét vizsgálva olyan társadalmi eredetű egyenlőtlenségek mutatkoznak, amelyek egyaránt összefüggésbe hozhatók az adott térségek gazdasági fejlettségével és a felsőoktatás területi szerkezetével.

Szerzői adatok

Katalin Forray R., Oktatáskutató Intézet

tudományos főmunkatárs

Tamás Híves, Oktatáskutató Intézet

tudományos munkatárs

Megjelent
2002-03-01
Hogyan idézzem?
Forray R., K. és Híves, T. (2002) „Jelentkezés a felsőoktatásba, 200”1, Tér és Társadalom, 16(1), o. 99-115. doi: 10.17649/TET.16.1.838.
Rovat
Gyors ténykép