Gondolatok a városi turizmus fejlesztéséről, két testvérváros vendégkörének elemzése alapján

  • Márta Bakucz PTE, KTK, Üzleti Kommunikáció és Idegennyelvi Tanszék
Kulcsszavak: városi turizmus, vendégkör felmérés, idegenforgalmi marketingtervezés, városi turisztikai termékcsomag

Absztrakt

A turizmus általános gazdaságélénkítő szerepének lokális érvényesüléséhez elengedhetetlen a keresleti piac igényeinek folyamatos követése, felmérése és elemzése annak érdekében, hogy hatékony tervezésre és cselekvési program összeállítására kerülhessen sor. A 2000 nyarán Pécsett, illetve Grazban végzett turista vendégkör felmérés tapasztalatait összegező tanulmány kísérletet tesz arra, hogy adaptálható osztrák módszerekre és eljárásokra hívja fel az érdekeltek – önkormányzati vezetők, a helyi turisztikai szakemberek, vállalkozók és a lakosság – figyelmét, amelyek az itthoni körülmények között hatékonyan működő városi turizmus kiépítéséhez vezethetnének, ezzel együtt a helyi gazdasági fejlődést is jelentős mértékben előmozdíthatnák. A témának az ad különös aktualitást, hogy – bár a Széchenyi Terv egyik fő fejlesztési célként jelöli meg a turizmust – kifejezetten a városi turizmus fejlesztésére a 2001-2002-re szóló Nemzeti Fejlesztési Terv nem irt ki pályázati lehetőségeket.

Szerzői adatok

Márta Bakucz, PTE, KTK, Üzleti Kommunikáció és Idegennyelvi Tanszék

egyetemi adjunktus

Megjelent
2001-03-01
Hogyan idézzem?
Bakucz, M. (2001) „Gondolatok a városi turizmus fejlesztéséről, két testvérváros vendégkörének elemzése alapjá”n, Tér és Társadalom, 15(1), o. 131-151. doi: 10.17649/TET.15.1.791.
Rovat
Gyors ténykép