Innovatív technológiák és a tudásmenedzsment kapcsolata a tulajdonlás kontextusában

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.38.2.3521

Kulcsszavak:

innovatív technológia, digitális kompetencia, tudásmenedzsment

Absztrakt

Az ipari forradalmak mindegyike megkövetelt bizonyos készségeket és kompetenciákat az emberektől, amelyeket fejleszteniük kellett ahhoz, hogy relevánsak maradjanak a munkakörnyezetben. Az első forradalom a gépesítést hozta, a második ipari forradalom már a kognitív készségeket érintette. Az Ipar 4.0 már a digitális készségekről szól. A szükséges készségek az elmúlt néhány évszázad során a fizikaiból digitálissá fejlődtek. Figyelembe véve az emberek növekvő információfüggőségét, a digitális készségeket létfontosságú erőforrásnak kell tekinteni a mai társadalomban.

A 2022-ben készült felmérés online kérdőív segítségével történt. A lekérdezés sokaságát a Magyarországon működő vállalatok vezetői alkották. A lekérdezés 5 207 értékelhető választ adott. A tanulmány a tudásmenedzsment és a feltörekvő technológiák összefüggését kívánja bemutatni. A cikk arra keresi a választ, hogy ebben a viszonyrendszerben milyen különbségek tárhatók fel vállalat tulajdonlás szempontjából.

Az eredmények azt mutatják, hogy a tudásmenedzsment projektek befolyásoló tényezőként jelennek meg a technológiai intenzitás mellett, és szignifikáns módon befolyásolják az innovatív technológiák használatát, melynek mértéke összefüggésben áll a pénzügyi eredményekkel. A technológiahasználat és humán tényező összefüggésében látszik, hogy több akadályozó tényező befolyásolja a hatékonyságot, melynek elsődleges eleme a munkaerő digitális kompetenciáinak hiánya. A külföldi tulajdonlás mindezt pozitívan befolyásolja.

Szerző életrajzok

Hargitai Dávid Máté , Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Üzleti Tudományok Intézet, Marketing Intézeti Tanszék

egyetemi docens

Obermayer Nóra , Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Menedzsment Intézet, Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék

egyetemi tanár

Nagy Viktória , Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Menedzs‐ ment Intézet, Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék

PhD hallgató

##submission.downloads##

Megjelent

2024-06-14

Hogyan kell idézni

Hargitai, D. M., Obermayer, N. és Nagy, V. (2024) „Innovatív technológiák és a tudásmenedzsment kapcsolata a tulajdonlás kontextusában”, Tér és Társadalom, 38(2), o. 29–49. doi: 10.17649/TET.38.2.3521.

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus szekció : Fókuszban a társadalmi innováció