Regionális sajátosságok a felelősségteljes kutatás és innováció gyakorlatában : posztszocialista innovációs környezet hatásának vizsgálata hét Közép-Kelet Európai országban

Szerzők

  • Nádas Nikoletta Szegedi Tudományegyetem, Gazda‐ ságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Regionális Gazda‐ ságfejlesztési Szakcsoport https://orcid.org/0000-0003-2097-9810

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.38.2.3520

Kulcsszavak:

felelősségteljes innováció, posztszocialista innovációs környezet, innovációmenedzsment, STIR, társadalmi-technikai integráció

Absztrakt

Az elmúlt évtizedben a felelősségteljes kutatás és innováció (Responsible Research and Innovation: RRI) koncepcióját sikeresen alkalmazták néhány fejlett országban. Nagyon keveset tudunk ugyanakkor az RRI alkalmazási lehetőségeiről és hatékonyságáról a kevésbé fejlett posztszocialista országokban. Az RRI gyakorlati bevezetésére szolgáló egyik módszer, a Társadalmi-Technikai Integrációs Kutatás (Socio-Technical Integration Research: STIR) hozzájárulhat a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatok lehetséges negatív következményeinek hatékony kezeléséhez, elősegítve ezzel a felelősségteljes innováció érvényre jutását. Hazai STIR pilot kutatások rámutattak arra, hogy az innovációs közeg jelentős hatással lehet a STIR hatékonyságára. Ezért kutatásomban a posztszocialista innovációs környezet sajátosságaihoz igazított STIR folyamatot hét posztszocialista országban teszteltem. Az adaptált megközelítést öt akadémiai hét üzleti kutatási szervezetben alkalmaztam.

Tanulmányomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a STIR módszertan segítségével miként mozdítható elő a felelősségteljes innováció tudatos és széles körű alkalmazása posztszocialista innovációs környezetben, az akadémiai és az üzleti szektorban egyaránt. Kutatásom rávilágít arra, hogy az adaptált STIR folyamat sikeresen alkalmazható posztszocialista innovációs környezetben. A kutatás során javultak az együttműködés feltételei a résztvevők körében. Növekedett továbbá a résztvevők tudatossága, alternatív döntési lehetőségeket mérlegelő képessége. Végezetül, számos pozitív változást azonosítottam a döntéshozatal gyakorlatában. Ugyanakkor az is világossá vált, hogy a módszertan további finomításra szorul a szélesebb körű alkalmazhatóság és a nagyobb hatás elérése érdekében.

Információk a szerzőről

Nádas Nikoletta , Szegedi Tudományegyetem, Gazda‐ ságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet, Regionális Gazda‐ ságfejlesztési Szakcsoport

tudományos segédmunkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2024-06-14

Hogyan kell idézni

Nádas, N. (2024) „Regionális sajátosságok a felelősségteljes kutatás és innováció gyakorlatában : posztszocialista innovációs környezet hatásának vizsgálata hét Közép-Kelet Európai országban”, Tér és Társadalom, 38(2), o. 8–28. doi: 10.17649/TET.38.2.3520.

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus szekció : Fókuszban a társadalmi innováció