Polish Sceptics and Czech Optimists: Perception of the Development within Euroregion Beskydy

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.38.1.3510

Kulcsszavak:

önkormányzatok, fejlesztés, Lengyelország, Csehország, eurorégiók, Beszkidek, Eurorégió, határ menti együttműködés

Absztrakt

Az eurorégiók az európai integráció egyik legfigyelemreméltóbb földrajzi megtestesülését képviselik. Kettős jelentőséggel bírnak a posztkommunista országokban, amelyek hosszú ideig meglehetősen korlátozott határokon átnyúló interakcióktól és együttműködésektől szenvedtek. Cikkünk a lengyel-cseh határon fekvő Beszkidek Eurorégió településeit mutatja be. A kvalitatív és kvantitatív módszertant alkalmazó tanulmány fő célja, hogy elemezze és értékelje a lengyel és cseh önkormányzatok által elindított fejlesztési tevékenység erősségeit és gyengeségeit a Beszkidek Eurorégióban. A vizsgálat a határ menti települések állapotát tükrözi az önkormányzatok szemszögéből. A válaszadók saját percepcióik alapján azonosították településeik fő erősségeit és gyengeségeit. A cél az volt, hogy a vizsgált eurorégió egyes településein lényeges fejlesztési területeket vagy problémajellemzőket azonosítsunk. Kiderült ugyanakkor az is, hogy az eurorégió egyes településein mennyire érvényesül optimista vagy pesszimista hangulat.

A tanulmány keretében feltett fő kutatási kérdés a következő: melyek az önkormányzati fejlesztés leggyakrabban említett erősségei a Beszkidek Eurorégió lengyel és cseh oldalán? Az eredmények érdekes különbséget mutatnak a településfejlesztés megítélésében. Az eurorégió lengyel oldalán lévő válaszadókat cseh társaikhoz képest magasabb szkepticizmus jellemzi, míg a cseh oldalon optimistább szemlélet uralkodik az önkormányzati létről.

Szerző életrajzok

Suchaček Jan , Brnói Mendel Egyetem, Regionális Fejlesztési és Nemzetközi Tanulmányi Kar, Regionális Fejlesztési Tanszék

professzor

Urminský Jaroslav , Ostravai Műszaki Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Marketing és Üzleti Tudományok Tanszéke

egyetemi adjunktus

##submission.downloads##

Megjelent

2024-03-25

Hogyan kell idézni

Suchaček, J. és Urminský, J. (2024) „Polish Sceptics and Czech Optimists: Perception of the Development within Euroregion Beskydy”, Tér és Társadalom, 38(1), o. 12–31. doi: 10.17649/TET.38.1.3510.

Folyóirat szám

Rovat

Special section : Regional Development Challenges in Central and Eastern Europe