Growth pole policy’s induced development and spatial inequalities in the metropolitan areas of Romania - a critical assessment

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.36.3.3435

Kulcsszavak:

növekedésipólus-politika, térbeli egyenlőtlenségek, regionális fejlődés, metropolisztérségek

Absztrakt

A regionális egyenlőtlenségek elmúlt két évtizedben tapasztalható növekedése Európában és különösen Közép- és Kelet-Európában a “növekedési pólus” fogalmának átgondolásáhozés feléledéséhez vezetett olyan akadémiai diszciplínákban, mint a regionális gazdaságtan, gazdaságföldrajz vagy a területfejlesztés. A francia közgazdászok által kidolgozott klasszikus állásponthoz képest az új, fejlesztéspolitika-vezérelt megközelítés szélesebb felfogást tükröz. Míg eredetileg a növekedési pólusokat a regionális egyenlőtlenségek mérséklésére alkalmazták, a fogalom kortárs használata fontos vitát generált a területi egyenlőtlenségek, gazdasági növekedés és a fejlődési folyamat közötti összefüggésekről.

Tanulmányunk kritikai áttekintést nyújt a növekedésipólus-politika és a területi egyenlőtlenségek kérdésköréről Romániában. Írásunk fő célja a hét romániai növekedési pólus metropolisz térségeiben végbement változások vizsgálata három olyan indikátorcsoport használatával, amelyek alkalmasak a növekedésipólus-beruházások térbeli hatásainak mérésére. Az eredmények a metropolisz térségek élesen elkülönülő társadalmi-térbeli dinamikájára, valamint a metropolisz térségeken belüli dekoncentrációs tendenciára mutatnak rá. Ugyanakkor nem találtunk empirikus evidenciát arra, hogy a növekedésipólus-politika alkalmas lenne a területi egyenlőtlenségek csökkentésére. Mindez azt mutatja, hogy a növekvő területi egyenlőtlenségek és a periferizáció okozta kihívások a területfejlesztés rendszerében nem generáltak a folyamatok mérséklésére alkalmas változásokat, ami komolyan megkérdőjelezi a területfejlesztési szakpolitikák innovatív képességét.

Szerző életrajzok

Benedek József , Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Földrajztudományi Kar, Magyar Földrajzi Intézet, Kolozsvár, Románia

egyetemi tanár

Cosmina-Daniela Ursu , Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Földrajztudományi Kar, Magyar Földrajzi Intézet, Kolozsvár, Románia

Ph.D hallgató

Ştefana Varvari , Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Földrajztudományi Kar, Magyar Földrajzi Intézet, Kolozsvár, Románia

adjunktus

##submission.downloads##

Megjelent

2022-08-23

Hogyan kell idézni

Benedek, J., Cosmina-Daniela, U. és Ştefana, V. (2022) „Growth pole policy’s induced development and spatial inequalities in the metropolitan areas of Romania - a critical assessment”, Tér és Társadalom, 36(3), o. 47–67. doi: 10.17649/TET.36.3.3435.