A magyar kreatív fiatalok lakóhelyválasztási preferenciái és annak változása a COVID-19 fényében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.37.1.3414

Kulcsszavak:

kreatív osztály, lakóhelyválasztási preferenciák, COVID-19

Absztrakt

Magyarországon különösen nagy terhet ró a vidéki térségekre - többek között - a kreatív fiatalok elvándorlása a fővárosba vagy a külföldi nagyvárosokba, hiszen a humántőke jelenléte és aktivitása jelentős hatással van a városok versenyképességére és rezilienciájára. Mindemellett látható, hogy a COVID-19 az elmúlt szűk két évben jelentősen átformálta a lakóhelyi preferenciákat, és sok elemzés szerint a vidéki tér felértékelődését is hozta. Az elsősorban kvantitatív adatokat szintetizáló komplex mutatók és városrangsorok mellett fontos lehet az aktuális vonzó-taszító tényezők kvalitatív megismerése is.

Jelen kutatás célja, hogy – magyarországi ún. csapágy- és középvárosok fiatal, képzett munkaerővonzó potenciálját vizsgáló kvantitatív kutatások folytatásaként és kiegészítéseként – egy longitudinális kvalitatív vizsgálat keretében árnyalja a magyarországi kreatív fiatalok lakóhelyválasztási preferenciáit és azok változásait a COVID-19 hatására.

A kutatás empirikus részét nyolc fókuszcsoportos beszélgetés alapozta meg. A kutatás első szakaszában a szerzők 9 fő lakóhelyválasztási tényezőt azonosítottak, amelyek prioritási sorrendjét jelentősen megváltoztatta a COVID-19, illetve a követett kutatási résztvevők élethelyzetének változása (lakóhely, munkahely, tanulmányi státusz,családi állapot).

A vizsgálat eredményeként elmondható, hogy míg 2019-ben a vidékre (vissza)költözés sokak számára praktikus szempontok, például a felsőoktatás, munkahely és szociális élet adta kötöttségek miatt elérhetetlen volt, a 2021-es kutatási szakasz rávilágítottarra, hogy a COVID-19 – ezáltal pedig a home office, a természeti környezet és a család felértékelődése – sok fiatalban katalizálta, felerősítette a vidékre költözés igényét, majd felgyorsította döntéseiket is.

A megkérdezett fiatalok vízióját tekintve elmondható, hogy szűk többségük vagy már Budapest agglomerációjába, illetve vidékre költözött, vagy egy évtizedes távlatban gondolkodik azon.

Szerző életrajzok

Teveli-Horváth Dorottya , Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék

tanársegéd, doktorandusz

Varga Virág , Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék

tanársegéd, doktorandusz

##submission.downloads##

Megjelent

2023-03-07

Hogyan kell idézni

Teveli-Horváth, D. és Varga, V. (2023) „A magyar kreatív fiatalok lakóhelyválasztási preferenciái és annak változása a COVID-19 fényében”, Tér és Társadalom, 37(1), o. 71–91. doi: 10.17649/TET.37.1.3414.

Folyóirat szám

Rovat

Ténykép