A települési egyenlőtlenségek új dimenziója: a mezőgazdasági földhasználat-szerkezet

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.36.1.3388

Kulcsszavak:

földhasználat-szerkezet, látens profilelemzés, településfejlettségi különbségek

Absztrakt

Tanulmányunk célja a magyarországi települések földhasználat-szerkezet szerinti csoportjainak kimutatása, és annak vizsgálata, hogy van-e összefüggés a települések fejlettségi mutatói és a földhasználat szerkezete között. Annak ellenére, hogy a földhasználat széles körben kutatott, kevés olyan elemzést találunk, amely települési szintű adatokra épül. Kutatásunk hozzáadott értékét az adja, hogy – eltérve a szakirodalom adathasználatától – megfigyelési egységnek a települést tekinti. Elemzésünk során első lépésben az EU egységes területalapú támogatási (SAPS) adatok alapján a földhasználó gazdaságok adatbázisát alakítottuk ki, majd ez alapján hoztunk létre egy településszintű adatbázist, melyet összekapcsoltunk településsoros mutatókkal. Látens profilelemzés segítségével a földhasználat-szerkezet szerint a települések hat jellegzetes csoportját tártuk fel, amelyek a korábbi kvalitatív munkák szerint is jól azonosíthatóak. A települések fejlettségi mutatóinak a földhasználat-szerkezettel történő összekapcsolása arra mutatott rá, hogy a vegyes, a szegmentált és a nagybirtok dominanciájú földhasználat-szerkezeti struktúra olyan településekre jellemző, amelyek fejlettségi mutatói rendre meghaladják a szétaprózott földhasználati szerkezetű települések mutatóit. A települések földhasználat-szerkezete további kutatásokat igényel, az azonban már most is megállapítható, hogy a települések közötti egyenlőtlenségek egy olyan lényeges dimenzióját sikerült bemutatni, amely a kutatásokban eddig kevéssé kapott figyelmet.

Szerző életrajzok

Győri Ágnes , Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet

tudományos munkatárs

Kovách Imre , Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet

kutatóprofesszor

##submission.downloads##

Megjelent

2022-03-03

Hogyan kell idézni

Győri, Ágnes és Kovách, I. (2022) „A települési egyenlőtlenségek új dimenziója: a mezőgazdasági földhasználat-szerkezet”, Tér és Társadalom, 36(1), o. 59–81. doi: 10.17649/TET.36.1.3388.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok